Condiții generale de vânzare și furnizare

1. Condiții generale

Condițiile de livrare prezentate sunt valabile pentru toate contractele care s-au realizat între Polyduct Srl. (Oradea, P-ța. 1 Decembrie, nr. 14, ap. 20.) ca furnizor și cumpărător. Aceste condiții nu vor fi luate în considerare doar în cazul în care părțile s-au înțeles altfel în scris.

2. Contract de furnizare

Contractul de furnizare între furnizor și cumpărător se realizează când furnizorul confirmă comanda cumpărătorului în scris. În cazul în care furnizorul nu confirmă comanda, contractul nu se realizează între părți.

3. Conținutul comenzii

Comanda scrisă trebuie să conțină:

  • denumirea produsului
  • prețul produsului
  • cantitatea dorită
  • datele achizitorului (nume, adresă, date de contact, cod fiscal, număr de cont)

4. Prețul

TVA-ul este inclus în prețurile afișate pe siteul nostru. Rezervăm dreptul de a schimba prețul produselor. Promoțiile actuale vor fi anunțate separat.

5. Caracteristicile produselor

Acceptând termenii și condițiile generale cumpărătorul recunoaște că au fost aduse la cunoștință caracteristicile importante ale produsului comandat.

6. Locul livrării

Produsele vor fi livrate la depozitul vânzătorului din Oradea.
 

7. Plata

Cumpărătorul are obligația de a plăti prețul brut până la termenul de limită stabilit în confirmarea comenzii. În cazul în care cumpărătorul plătește cu întârziere, furnizorul are dreptul de a solicita dobândă de întârziere 0,1%/zi din suma contractată. Cumpărătorul va intra în posesia bunurilor doar după ce a plătit prețul integral împreună cu dobânda.

8. Renunțare

În cazul în care cumpărătorul după realizarea contractului de furnizare nu solicită produsele comandate, are obligația de a plăti 40% din prețul comenzii. 
 

9. Divergențe

Punctele care nu sunt discutate în prezentul document se înțeleg conform codului civil.
Divergențele născute din prezentul contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, oricare parte va putea apela in vederea soluționării litigiului la Judecătoria Oradea.

 


 cere oferta echipamente de joaca

Contact

Oradea, Str. Gheorghe Doja, nr. 49A
Tel: +4 0724 309 033
Fax: +4 0359 808 449
Email: office@polyduct.ro
Web: www.polygo.ro