Standarde referitoare la echipamente de joacă

Hotărârea nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement reglementează introducerea pe piață, folosirea, verificarea, administrația și întreținerea echipamentelor de joacă.

Echipamentele de joacă pot fi comercializate doar în cazul în care sunt conforme cu standardele de siguranță și au certificate de conformitate emise de un organism de certificare desemnat.
După instalare, schimbare, reparație sau mutare echipamentele de joacă pot fi folosite doar după ce au fost verificate de o autoritate competentă care va hotărî dacă corespund cu cerințele de siguranță și dacă au certificat de conformitate.
Deținătorul sau administratorul echipamentelor de joacă este obligat:
- să instaleze, să pună în funcțiune și să întrețină echipamentele de joacă conform instrucțiunile producătorului și respectând prevederile standardelor, 
- să facă un plan de întreținere și verificare conform instrucțiunile producătorului,
- să facă verificarea periodică a echipamentelor de joacă
În cazul unui echipament de joacă defectuoasă deținătorul sau administratorul este obligat să facă tot posibilul de a impiedica folosirea lor, iar după aceea are obligația să repare iar după caz să demonteze echipamentul defectuos. 

 

 


 cere oferta echipamente de joaca

Contact

Oradea, Str. Gheorghe Doja, nr. 49A
Tel: +4 0724 309 033
Fax: +4 0359 808 449
Email: office@polyduct.ro
Web: www.polygo.ro